İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet-telefon ve faks yoluyla gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, bu sözleşmede boşluk bulunan hallerde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.

1. Taraflar
1.1. TOURNESOL TRAVEL TECHNOLOGY TURİSTİK SERVİSLER LTD. ŞTİ. ‘TTTOURİSTİC’ olarak anılacaktır. Ve bu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayarak, hizmeti alan ‘MÜŞTERİ’ olarak anılacaktır.

2. Konu
Bu sözleşmenin konusu TTtouristic’in ‘PARTNER’in internet sitesi üzerinden teşirini ve satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetler ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun-mesafeli sözleşmeleri uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

3. Tarafların Bilgileri
3.1. www.tttouristic.com
Unvan : TOURNESOL TRAVEL TECHNOLOGY TURİSTİK SERVİSLER LTD. ŞTİ.

Adres : Güzeloba Mah. Rauf Denktaş Cad. No:17 D:1

Muratpaşa/ANTALYA
Telefon : 0242 606 16 30
E-mail : [email protected]

Müşteri
Ad Soyad: *****
E-Mail: ******
E-mail : [email protected]

4. Sözleşme Konusu Hizmet ve Fiyat Bilgileri
Hizmet :
Tesis Adı :

5. Genel hükümler
5.1. Müşteri bu sözleşmede bahsi geçen hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, fiyatların geçerlilik tarihi ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2.Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin, imzalı nüshasının TTTOURİSTİC’a ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, TTTOURİSTİC’a hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.3. TTTOURİSTİC tarafından sunulan tüm hizmetler için müşteri, kendi iradesi ile rezervasyon yapar ve hizmete yönelik kişisel zevk, tercihlere uymayan herhangi bir hususta TTTOURİSTİC’a bir itiraz yöneltemez.
5.4. TTTOURİSTİC üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında TTTOURİSTİC ile yukarıda bildirilen iletişim bilgilerinden bağlantıya geçilmek zorundadır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında TTTOURİSTİC’ sorumluluk kabul etmez.
5.5.Konaklama kayıt başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebi, ilgili otelin onayı doğrultusunda değerlendirilir. Otelden erken ayrılma halinde ücret iadesinin yapılıp yapılamayacağı otelin/işbirliği yapılan aracı kuruluşun insiyatifinde olduğundan TTTOURİSTİC’a bu konuda bir talep veya bir itiraz yöneltilemez. Otelden erken ayrılma durumunda müşteri, rezervasyon tutarının tamamını hiçbir itiraz ileri sürmeden ödemeyi kabul eder.
5.6. TTTOURİSTİC’’dan kaynaklanmayan bir sorundan dolayı, satın alınan hizmetin sağlanamaması durumunda (otelin ön bildirim yapmaksızın kapanması, otelde acil tadilat ihtiyacı doğması, otelin kapasitesinden fazla rezervasyon alması, vb. mücbir sebep durumlarında) hizmet başlangıç tarihinden önce ilgili firmadan tarafımıza bir bilgilendirme yapıldığı takdirde, müşteriye aynı kategoride alternatif bir hizmet sunulur ya da ödenen toplam tutarın iadesi teklif edilir. Tarafımıza bilgilendirmenin yapılmadığı nadir durumlarda ise, tedarikçi/aracı kurumun ya da ilgili otelin aynı kategoride alternatif bir hizmet bulacağı kabul edilmiş sayılır veya Müşterinintalebi ile tahsil edilen bedel derhal iade edilir.
5.7. TTTOURİSTİC’, verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıkların ilgili kuruluşlarca giderilmesi için gerekli çabayı gösterir, ancak buna rağmen giderilemeyen aksaklıklardan dolayı zarardan sorumlu tutulamaz. Fakat Müşteriye alternatif seçenekler sunmaya çalışır yada ödediği bedelin iadesini sağlar.
5.8.Pansiyon durumları, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Türkiye’de otel yıldızları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Sunulan tüm bu hizmetler için müşteri kendi iradesi ile rezervasyon yapar.
5.9. TTTOURİSTİC’da yer alan otel ücretleri, programlama tarihindeki ücretler üzerinden belirlenir. Bu bedele tüm vergiler dahildir. Müşteri tarafından alınan konaklama şekli dışında, müşterinin otelde alacağı ekstra yemek ve içki, kişisel harcamalar ve program dışı alınan hizmetlerin bedeli müşteri tarafından ödenecektir.
5.10.Yurtdışı konaklamalarında müşterilerin pasaportlarını, geçerli vizelerini ve nüfus cüzdanlarını, kıbrıs konaklamalarında ise nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya müşterinin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği yada her hangi bir devlet kurumu yada personelinin izin vermemesi vs.) Çıkışın engellenmesi durumunda TTtouristic’in herhangi bir sorumluluğu doğmaz, müşteri bu nedenle olabilecek iptal ve gecikmenin neticelerine katlanmakla yükümlüdür.
5.11.Sözleşme konusu hizmetin TTTOURİSTİC tarafından haklı bir sebep dolayısıyla sağlanamaması halinde TTTOURİSTİC’ sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.
5.12. TTTOURİSTİC’in Sözleşmeye Kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

6. İptaller
6.1. Rezervasyonunuz otele giriş gününde akşam 19:00a kadar tutulmaktadır, geç girişler otele bildirilmek zorundadır.
6.2 TTTOURİSTİC’dan kaynaklanmayan bir sorundan dolayı, satın alınan hizmetin sağlanamaması durumunda (otelin ön bildirim yapmaksızın kapanması, otelde acil tadilat ihtiyacı doğması, otelin kapasitesinden fazla rezervasyon alması, vb. mücbir sebep durumlarında) hizmet başlangıç tarihinden önce ilgili firmadan tarafımıza bir bilgilendirme yapıldığı takdirde, müşteriye aynı kategoride alternatif bir hizmet sunulur ya da ödenen toplam tutarın iadesi teklif edilir. Tarafımıza bilgilendirmenin yapılmadığı nadir durumlarda ise, tedarikçi/aracı kurumun ya da ilgili otelin aynı kategoride alternatif bir hizmet bulacağı kabul edilmiş sayılır veya Müşterinin talebi ile tahsil edilen bedel derhal iade edilir.
6.3 TTTOURİSTİC’, verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıkların ilgili kuruluşlarca giderilmesi için gerekli çabayı gösterir, ancak buna rağmen giderilemeyen aksaklıklardan dolayı zarardan sorumlu tutulamaz. Fakat Müşteriye alternatif seçenekler sunmaya çalışır yada ödediği bedelin iadesini sağlar.
6.4. Rezervasyonunuzla ilgili özel talepleriniz otele rica olarak geçilir, TTTOURİSTİC bu talepleri garanti etmemektedir.
6.5. Otele giriş tarihinde giriş yapmadığınız ya da otelden erken çıkış yaptığınız takdirde toplam rezervasyon tutarını hiçbir itiraz ileri sürmeden ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız.
6.6 Yapılan ödemenin tamamı, Müşterinin iptal talebini Otel’e giriş tarihinden 15 (onbeş) gün önce Otel’e iletmesi halinde yapmış olduğu ödeme, bu talebini takip eden 15 (Onbeş) iş günü içinde otel tarafından komisyon, vergi, v.b. masraflar düşülerek kendisine iade edilecektir. Ödeme kanallarına göre kesintiler değişiklik göstermektedir; İade Kesinti Oranları KREDİ KARTI (TAKSİT) %3 KREDİ KARTI (TEK ÇEKİM) %2 HAVALE %0

7. Yürürlük
İş bu sözleşme Müşterinin PARTNER’in internet sitesinden yukarıda bahsi geçen hizmetleri satın almak için onaylaması ile yürürlüğe girecek olup taraflarca yürürlük tarihinin onaylama tarihi olacağı kabul edilmektedir. Müşteri bu sözleşmeyi okumadan ve onaylamadan web sistemi içerisinde kademe atlayamayacak olup bu sözleşmeyi okumak mecburiyetindedir. Bu sözleşme hizmetin Müşteri tarafından alınması ve tüketilmesi yada herhangi bir şekilde iptale konu olması halinde son bulur.

8. Yetkili Mahkeme
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, sanayi ve ticaret bakanlığınca ilan edilen değere kadar tüketici hakem heyetleri ile Müşterinin yerleşim yerindeki tüketici mahkemeleri yetkilidir.